Seks nivåer
for endring

Her har du beskrivelse av de seks nivåene

+ strukturen på teknikken jeg brukte på kunden min.